Elixir Feed – članica Elixir Group

Istorija kompanije Elixir Feed Additives počinje u 90­tih godina XX veka, privatizacijom šabačke fabrike za proizvodnju stočne hrane. Inventivnost i upornost mladog preduzetničkog tima da tržištu ponudi kvalitetnu stočnu hranu postavilo je temlje uspešnog poslovanja za kompaniju “Narcis Popovići”. Fabrika u Šapcu imala je već dugogodišnje iskustvo u proizvodnji stočne hrane, a novi vlasnici zadržali su kontinuitet i kvalitet proizvoda. U okviru fabrike poslovao je i sektor za trgovinu sirovinama i aditivima koji je iz godine u godinu dostizao izuzetne uspehe u poslovanju.
  2006. sektor je ostvario najveću prodaju na domaćem tržištu sa prometom većim od 8 miliona evra i zavredneo pažnju domaćih ali i  svetskih kompanija. Formiranjem grupaciej Elixir Group u 2007. sektro prelazi u zasebno preduzeće Elixir Feed Additives sa ciljem da potvrdi i učvrsti lidersku poziciju na tržištu. Već u godini osnivanja Elixir Feed Additives postignut je planiran rast prometa za 30%.

Deo globalne zajednice
Od svog nastanka Elixir Feed Additives sarađuje sa svetskim kompanijama koje su lideri u inovativnim rešenjima u dodacima za stočnu ishranu. Zahvaljujući toj saradnji Elixir Feed je zaslužio titulu pouzdanog partnera za tržište Srbije ali i regiona. Stručnost zaposlenih u Elixir Feed­u omogućava kompaniji da svojim klijentima pruži sveobuhvatnu uslugu koja pokriva oblast proizvodnje stočne hrane i ishrane životinja.

Klijent u fokusu
Usluge i proizvodi koje pruža Elixir Feed nisu univerzalne prirode, već su pažljivo prilagođena konkretnim potrebama poslovnog partnera koji će ih u praksi koristiti. Kao što ne postoje dve identična proizvodnje, tako ne postoje ni dva identična rešenja za njihove potrebe. Jedini način da se postigne traženi nivo interakcije sa potrebama klijenta leži u konstantnoj, otvorenoj i transparentnoj komunikaciji. Naš posao je da zahteve svojih klijenata prevedemo na jezik nutricionista i pronađemo jedinstvena rešenja upravo za njih.

Sa učešćem od 45 % u ukupnom prometu na domaćem tržištu Elixir Feed zauzima lidersku poziciju u trgovini aditivima za stočnu hranu u Srbiji. Od 2010. godine beleži konstantno povećanje obima prodaje, a prisutan je i u zemljama regiona: BIH, Hrvatska i Makedonija. Rast izvoza i širenja tržišta na kojima posluje Elixir Feed planiran je i u narednom periodu.

Osnovna delatnost Elixir Feed je distribucija aditiva za stočnu hranu. Kompanija je već 10 godina ekskluzivni distributer velikom broju renomiranih svetskih proizvođača, a prodajni asortiman obuhvata sve sastojke neophodne za proizvodnju kvalitetne stočne hrane i premiksa: vitamine, minerale, aminokiseline, fosfate, enzime, arome…

Gotovo 80% fabrika u Srbiji se sirovinama i aditivima za stočnu hranu snabdeva sarađujući sa Elixir Feed-om, a o profesionalnom pristupu zaposlenih i kvalitetu proizvoda govori i sve veći broj novih kupaca. Elixir Feed je i apsolutni lider u prodaji lizina na tržištu Srbije sa delom od oko 60-70%.

Najkvalitetniji dodaci za stočnu hranu i premikse

Svi proizvodi u asortimanu Elixir Feed sa aspekta kvaliteta u potpunosti zadovoljavaju zahteve domaćih i EU zakonskih normi i regulativa. Sami proizvodi i prateća dokumentacija koju Elixir Feed obezbeđuje, omogućava ispunjavanje GMP i HACCP zahteva u proizvodnji. Da bi kvalitet stočne hrane bio zadovoljavajući kako sa aspekta međunarodnih standarda, tako i sa aspekta njenog uticaja na konzumaciju, apetit i fizološke procese životinje, neophodno je obezbeđivanje niza njenih svojstava, pa i njen krajnji kvalitet svakako zavisi od kvaliteta sirovina koje se ugrađuje.

U 2015. Elixir Feed ocenjen je sa sertifikatom SME Excellent koji dodeljuje Privredna komora Srbije.