Karotenoidi

Karotenoidi su vrsta vrlo raširenih prirodnih pigmenata, za koje je dokazano da se pojavljuju u sva tri domene života; u eubakterija, arheobakterija i kod eukariota. Bogat izvor karotenoida su alge iz kojih je izolirano i karakterizirano više od 100 vrsta.

Karotenoide su ranije smatrali za preteču vitamna A, ali istraživanja su pokazala da imaju sasvim nazavisnu ulogu u jačanju imuniteta. Istraživanja o njihovoj ulozi, međutim, još su u povoju. Karotenoidi se nalaze samo u biljkama tako da za zadovoljenje potreba u ishrani životinje oslanjamo se biljne izvore ili dopune. U ponudi Elixir Feeda nalaze proizvodi renomirane kompanije BASF.

KarotenoidiPakovanjeProizvođač
Lucantin red5/1BASF
Lucantin yellow5/1BASF