Adsorbenti mikotoksina

Danas je na hiljade različitih vrsta mikotoksina identifikovano. Nove analitičke tehnologije omogućavaju njihovo praćenje i na najnižim nivoima u hrani i sirovinama za stočnu hranu. Naučnici stalno prikupljanju nova saznanja, jer danas znamo da veliki broj problema u stočarskoj proizvodnji potiče od prisustva mikotoksina.

Mikotoksini: činjenice i pokazatelji

  • Širom sveta više od 25% zrna proizvedenog svake godine je kontaminirano mikotoksinima. Povećana globalna trgovina povećava problem, jer se kontaminirano zrno meša sa nekontaminiranim šaržama.
  • Postoji više od 400 identifikovanih vrsta mikotoksina koji se razlikuju u pogledu hemijske strukture i uticaja na životinje.
  • Hrana kontaminirana mikotoksinima uzrokuje ozbiljan niz problema, uključujući smanjenje unosa hrane, performanse rasta, reproduktivne, zdravstvene i probleme imuniteta. Simptomi su često nespecifični, a agrarni sektor koštaju milijarde dolara.

Mikotoksini takođe mogu završiti u proizvodima životinjskog porekla namenjenim za ljudsku ishranu kao što su mleko, jaja i meso   gde ostaju u vidu stabilnih i inertnih toksičnih molekula.

Adsorbenti mikotoksinaPakovanjeProizvođač
Safe25/1NFT – Italija
Globafix plus25/1Belgija