Svi proizvodi u asortimanu Elixir Feed Additives sa aspekta kvaliteta u potpunosti zadovoljavaju zahteve domaćih i EU zakonskih normi i regulativa. Sami proizvodi i prateća dokumentacija koju Elixir Feed Additives obezbeđuje omogućavaju ispunjavanje GMP i HACCP zahteva u proizvodnji. Svi proizvodi iz asortimana su kupcima dostupni u svakom trenutku i u potrebnim količinama.

Da bi kvalitet stočne hrane bio zadovoljavajući kako sa aspekta međunarodnih standarda, tako i sa aspekta njenog uticaja na konzumaciju, apetit i fizološke procese životinje, neophodno je obezbeđivanje niza njenih svojstava, pa i njen kranji kvalitet svakako zavisi od kvaliteta sirovina koje se u stočnu hranu ugrađuju.

Aditivi-dodaci su: vitamini, mikroelementi, aminokiseline, antibiotici, pospešivači rasta, antioksidanti, kokcidiostatici, antihelmintici, fermenti, emulgatori, karotionoidi i ksantofili, arome-mirisna sredstva i ostalo. Koristeći ih u stočnoj hrani utičemo na:

  • Povećanje prinosa mleka,
  • Povećanja procenta mlečne masti i protein,
  • Povećanja konzumiranja suve materije,
  • Održavanja optimalnog pH u buragu,
  • Stimulisanja razmnožavanja mikroogranizama u buragu,
  • Povećanja svarljivosti obroka,
  • Smanjenje negativnog dejstva visokih temperature,
  • Sprečavanje pojave metaboličkih bolesti itd.