Kontrola kvaliteta

Implementacijom HACCP sistema Elixir Feed Additives se opredelio da sve poslovne aktivnosti, posebno higijensko – sanitarne uslove rada, prilagodi zahtevima savremenog poslovanja, da ukupan kvalitet i bezbednost  hrane uvek budu usaglašeni sa specificiranim zahtevima krajnjeg potrošača, – pre svega u pogledu njene ispravnosti i pune bezbednosti po zdravlje.

Nabavka i skladištenje u „Elixir Feed Additives” d.o.o. deo je redovnog nadzora od strane ovlašćenih organa (veterinarskih inspektora, sanitarnog inspektora).