Enzimi

Enzimi se u krmne smeše dodaju radi boljeg varenja.Hidrolizuju proteine i povećavaju iskorisitivost proteina hrane. Enzimi deluju na ugljene hidrite koji se ne vare lako kod monogastričnih životinja. Enzimi daju priliku da proizvođači povećaju profit, postizanjem ujednačenijeg rasta ili povećanjem mase sa manjim utroškom hrane.

ENZIMIPakovanjeProizvođač
Ezy Phostar – Fitaza25/1Kaesler