Poslovni podaci

Identifikacija privrednog društva
Matični broj: 20268433
Poreski identifikacioni broj PIB: 104929553
PDV Broj: 327728672
Pun naziv privrednog društva: ELIXIR FEED ADDITIVES DOO
Skraćeni naziv privrednog društva: ELIXIR FEED ADDITIVES DOO
Ime i prezime ovlašćenog lica: ANĐELKA BARJAKTAREVIĆ
Podaci o sedištu: SAVSKA BB, 15000 ŠABAC
Mesto i opština: ŠABAC, ŠABAC
Broj telefona: +381 (0) 15 347 861
Broj fax-a: +381 (0) 15 347 862
E-mail: office@elixirfeed.rs
Podaci o osnovnoj delatnosti privrednog društva
Opis šifre delatnosti: Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
Šifra delatnosti: 4621