Studijska poseta Mađarskoj u organizaciji Elixir Feed-a i AB Viste

Elixir Feed i AB Vista organizovali su studijsko putovanje u Mađarsku sa ciljem posete fabrikama stočne hrane. Tokom posete obišli smo fabriku stične hrane UBM iz Kornye i fabriku stočne hrane u sklopu kompanije Hage/Nagis iz Nadyudvara. Tokom posete, tehnolozi vodećih fabrika stočne hrane iz Srbije i predstavnici Elixir Feed-a imali su priliku da od glavnih tehnologa UBM i Hage/Nagis-a saznaju sve o primeni tečne forme enzima Quantum Blue proizvođača AB Vista.

Quantum Blue je unapređena fitaza poreklom od E. coli namenjena za upotrebu u hrani za životinje. Quantum Blue razgrađuje fitate iz hraniva biljnog porekla, i na taj način otpušta fosfor koji bi u suprotnom ostao nedostupan. Na taj način olakšava se oslobađanje jona kalcijuma (i drugih minerala), koji je u fitinskoj formi nedostupan za apsorpciju. Degradacija fitata sa Quantum Blue može dodatno unaprediti performanse* životinja, jer smanjuje antinutritivne efekate fitata.